Pegaz Centar D.O.O.

pegaz d.o.o.

OVLAŠĆENI
DISTRIBUTER I SERVIS
KARCHER, LAVOR, KRANZLE

Novi Sad, Primorska 58
tel/faks: +381 21/64-17-057
tel: +381 21/64-17-147
mob: +381 65/64-17-057

KARCHER - HDS 9/14-4 ST

KARCHER

HDS 9/14-4 ST

Šifra artikla: 1.698-917

Max. temperatura (°C)155 / 80

Napajanje (V)400

Prihvatna snaga (kW)6.4

Protok vode (l/h)500 - 930

Težina (kg)140

Dimenzije (DxŠxV) (mm)1110 x 565 x 690

Velika ekonomičnost zbog primene vruće vode i fleksibilni koncept rukovanja samo su dva od brojnih argumenata koji idu u prilog primeni našeg uljem grejanog, stacionarnog visokopritisnog uređaja s vrućom vodom HDS 9/14-4 ST, na primer, u samouslužnim centrima za pranje vozila ili u servisnim radionicama. Kombinacija vruće vode i snage ispiranja od 900 l/h idealna je za rastvaranje nečistoća koje sadrže ulja i masti. Dodatni argumenti su opsežni sigurnosni koncept, kao i široka paleta pribora, koja dopušta vrlo individualno konfigurisanje uređaja. Sigurnosni koncept obuhvata, između ostalog, nadziranje temperature izduvnih gasova, zaštitu od rada na suvo i integrisano, automatsko rasterećenje pritiska. Nove Kärcherove inovacije, kao što su EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači, zaokružuju sliku promišljenog, efikasnog uređaja. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti.

Nadzor plamena,Dekompresija sistema, Sistem rasterećenja pritiska,Blag izolacioni sistem (SDS)