Pegaz Centar D.O.O.

pegaz d.o.o.

OVLAŠĆENI
DISTRIBUTER I SERVIS
KARCHER, LAVOR, KRANZLE

Novi Sad, Primorska 58
tel/faks: +381 21/64-17-057
tel: +381 21/64-17-147
mob: +381 65/64-17-057

PRODAJA I SERVIS
VRHUNSKE OPREME ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

PARTVIŠPartviš sobni multi 30 cm, sa drškomPartviš 45 cm bez drške, PVC za asfalt

Partviš 30 cm prirodna vlakna, drška 130cm

Partviš 40 cm prirodna vlakna, drška 150cm

Partviš 60 cm prirodna vlakna, drška 150cm

Partviš 80 cm prirodna vlakna, drška 180cm

KON8800753

EUM1810045

4RE25

REB14

REB13

REB17

LOPATICE

Lopatica za smeće sa gumom

Lopatica za smeće sa gumom + metlica

 

 

Đubrovnik za smeće Jobby

Đubrovnik za smeće Pocker

KON8800758

KON8800759

 

 

FIL000010104A

FIL000010100F